نوع پوست برای لیزر

تشخیص نوع پوست برای لیزر

در موزدایی شناخت و تشخیص نوع پوست برای لیزر از اهمیت بالایی برخوردار است. مقیاس فیتزپاتریک معروفترین آزمایش برای تشخیص نوع پوست است. این آزمایش توسط توماس بی فیتزپاتریک ابداع شد و امروزه با نام این پزشک شناخته می‌شود. این روش تشخیص و میزان رنگ پوست نژادهای مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این تقسیم‌بندی انواع پوست از نوع 1 تا نوع 6 مشخص‌شده است. این آزمایش و تشخیص بر اساس مشخصه‌های ژنتیکی (رنگ چشم، پوست و مو) و واکنشی که پوست نسبت به خورشید دارد تعیین می‌شود.

نوع پوست برای لیزر

به خاطر پروسه طولانی لیزر موهای زائد و هزینه بالای آن، انتخاب بهترین روش بهترین نتیجه را به دنبال دارد. انتخاب روش مناسب و نوع لیزر ارتباط مستقیم با تشخیص نوع پوست دارد. در مورد لیزر موهای زائد، دانستن این نکته که هر نوع لیزر برای نوع خاصی از پوست مناسب است بسیار ضروری است. در واقع انتخاب نادرست لیزر برای پوست عوارض جبران‌ناپذیری را برای شخص تحت درمان به دنبال خواهد داشت. اکثر دستگاه‌هایی لیزری که برای موزدایی در کلینیک‌ها به کار گرفته می‌شوند توانایی حذف مو را در پوست‌های تیره ندارند. به دلیل این ویژگی در دستگاه‌های لیزر، از مقیاس فیتزپاتریک برای تشخیص نوع پوست استفاده می‌شود. طول‌موج و فرکانس دستگاه لیزر مو، بر اساس تعیین نوع پوست مشخص می‌شود. معمولاً افراد با پوست تیره نگرانی بیشتری از دیگر افراد با پوست روشن‌تر دارند و از لیزر دایود و ان دیاگ استفاده می کنند.

در جداول زیر سوالات مربوط به تشخیص نوع پوست ذکر شده است:

تعیین نوع پوست برای لیزر
تعیین نوع پوست برای لیزر
تعیین نوع پوست برای لیزر
تعیین نوع پوست برای لیزر
تعیین نوع پوست برای لیزر
تعیین نوع پوست برای لیزر