اخذ مجوز اپراتوری لیزر

پس از پایان هر دوره آموزشی با توجه به آزمون برگزار شده و در صورت موفقیت در آزمون و کسب نمره لازم به شرکت‌کنندگان گواهینامه مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا می‌شود. با توجه به این تأییدیه، مجوز کار به اپراتور لیزر ارائه داده می شود